Đại Học Tôn Đức Thắng 19/06/2012

Về quê Bến TreKhung viên trường

Chụp hình với Lê ( em gái)

Hình lớp quản trị tài chính, Tôn Đức Thắng, 2008-2012

Trước 2011

Cùng em Tú

Chụp với Tú

Chụp với Trâm

Ngày 8-3 năm 2011

Đi máy ấm tình thương ở quận 7 

Buổi ofline cùng với forum http://tonducthang.vn

Chụp hình với bạn Nga

Chụp hình tại khách sạn Sheraton